sunrize1


חלק א 

 :שאלה 1 

בנה קבוצה עם 5 חברים. 
תאריך הגעה : 3.8.2013.
תאריך עזיבה : 7.8.2013 .
אורח מספר 2 יעזוב יום אחד לפני הזמן. 
אורח מספר 3 יגיע יום אחד יותר מאוחר. 
שלח את אישור ההזמנה הקבוצתי אל: Support@motel-soft.com.

שאלה 2:

A4 הדפס חשבונית קבלה על נייר
.בצע הדפסה חוזרת של אותה חשבונית על נייר צר
.שלח את תמונת ההדפסה לאימייל

שאלה 3:

שלח פקודת יומן מפורטת לחשבשבת עבור החודש הקודם.

שאלה 4:

לקוח שילם במזומן 500 שקלים.

בצע את התהליך הבא:
רשום בטעות קבלה על סך 400 שקלים.
בצע זיכוי לקבלה.
בצע קבלה מתוקנת.
שלח את תמונת ההדפסה לאימייל.

שאלה 5:

תייר שילם 400 דולר.

בצע את התהליך הבא:
רשום בטעות קבלה לישראלי.
בצע זיכוי לקבלה.
בצע קבלה מתוקנת.
שלח את תמונת ההדפסה לאמייל.

שאלה 6:

בצע הזמנה המתחילה בחדר 501,
ומסתיימת בחדר 502.
שלח את תמונת ההדפסה לאימייל.

חלק ב

שאלה 7: 

בצע תשלום של אורח בכרטיס אשראי לפי המפורט:
סהכ תשלום 1000 שקלים
מספר תשלומים 3

:שאלה 8

הגדר חשבון מרכז לסוכן בשם קל נופש
פתח שתי הזמנות המקושרות לסוכן זה
האחת על סך 300 דולר
השניה על סך 250 שולר
הפק חשבונית מרכזת לסוכן על סך 550 דולר
שלח את תמונת החשבונית לאמייל 

:שאלה 9

הפק דוח חשבוניות לסוכנים (סוכני חוב) כך שאם יופק
דוח חשבונית לחודש מאי 2013
:התוצאה תהיה
סך נטו פטור 20000 שקלים
סך נטו לא פטור 30000 שקלים
שלח את דוח החשבוניות באמייל 

:שאלה 10

:הגדר פריטי נקודות מכירה באופן הבא
שתי מחלקות – משקאות, ומזכרות
.בכל מחלקה הגדר 5 פריטים

במחלקת משקאות הגדר שלוש תתי מחלקות:
א.יינות
ב.בירות
ג.משקאות קלים

בצע הזמנה לאורח המנוהל בדולרים כלומר מטבע ההזמנה הראשי הינו דולר
היכנס למערכת נקודות מכירה וחייב את כרטיס האורח בשלושה פריטים –  כולם משקאות
אך כל אחד שייך לתת מחלקה אחרת
בצע הגדרות פריטים כך ש-
סך החיוב בכרטיס האורח יהיה 3700 שקלים
ומצד שני במטבע האורח יוצג חוב של 1000 דולר

שלח את תמונת כרטיס האורח אלינו באמייל

:שאלה 11

הקש 5 הזמנות בדיוק לחודש יולי 2013 כך שאם
:יופק דוח תפוסה לחודש זה תהיה התפוסה כלהלן
1.7.2013 60 %
2.7.2013 70 %
3.7.2013 80 %
Other days : 0

חלק ג 

שאלה 12:

הגדר סוכן חוב בשם סוכן לדוגמא
בצע שלוש הזמנות המקושרות אל סוכן זה
בהזמנה הראשונה הפק חשבונית על סך 4100 שקלים
בהזמנה השניה הפק חשבונית על סך 4200 שקלים
בהזמנה השלישית הפק חשבונית על סך 4300 שקלים
היכנס לכרטיס המרכז של הסוכן ובצע תשלום כך שיתרת החוב הסופית של הסוכן תהיה 57.88 שקלים
שלח את תמונת המסך אלינו לאמייל
בצע שאילתת הזמנות בה מוצגות בדיוק 4 הזמנות
שלושת ההזמנות שבצעת, ובנוסף ההזמנה המייצגת את הכרטיס המרכז
שלח את תמונת השאילתה אלינו לאמייל.

שאלה 13:

הפק דוח OP לפי החתך הבא:
הזמנות שנרשמו החודש הזה אולם תאריך ההגעה לחודש הבא.

הדוח יציג את התוצאות הבאות:
מספר ההזמנות שהגיעו מארגנטינה הינו 3
מספר ההזמנות שהגיעו מישראל הינו 2
מספר ההזמנות שהגיעו מארצות הברית הינו 1
מספר הזמנות משאר המדינות : 0

באותו דוח יוצגו גם הנתונים הבאים:
מספר ההזמנות שהגיעו דרך טלפון 2
מספר הזמנות שהגיעו באמצעות אקספדיה : 4

שאלה 14:

הפק דוח משק בית להיום כך שיוצגו הנתונים הבאים:
3 חדרים נקיים כל השאר מלוכלכים
5 הגעות
2 עזיבות השאר STAY OVER

:שאלה 15

:הפק דוח ארוחות המציג לסוף השבוע הקרוב את הנתונים הבאים
15 ארוחות בוקר
7 ארוחות צהריים

שאלה 16:

הפק דוח ארוחות ליום המחרת בלבד, בו חמישה אורחים מקבלים ארוחת בוקר ביום ההגעה למלון,
וארבעה אורחים מקבלים ארוחת צהריים ביום העזיבה.


Back to Top ↑