การสนับสนุนทางเทคนิค

รับการสนับสนุนทุกวันตลอดทั้งปีโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเรา

เราติดตามคุณตลอดกระบวนการ

การนำระบบไปใช้หมายถึงการฝึกอบรมและการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของเราเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้

การฝึกอบรมจะประกอบไปด้วยคู่มือผู้ใช้และวิดีโออธิบาย

ภาษาอังกฤษและภาษาไทย