ทดลองใช้งานฟรี 60 วัน

เริ่มต้นใช้งานตอนนี้ – ติดตั้งฟรี

1-9 ห้อง

ทดลองใช้งานฟรี
39
1,499/ เดือน
 • ติดตั้งฟรี
 • PMS (ปฏิทิน, บัญชี)
 • Channel Manager (รวม 3 เว็บไซต์)
 • รวมหน้าเว็บไซต์การจองตรงจากโรงแรม
 • แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
 • ค่าเชื่อมต่อ OTA เพิ่มเติมเว็บไซต์ละ 150 / เดือน
 • ร้านอาหาร POS (3 เครื่อง) - 1,599/ เดือน
 • Yield Manager - 499 / เดือน

10 - 20 ห้อง

ทดลองใช้งานฟรี
69
2,699/ เดือน
 • ติดตั้งฟรี!
 • PMS (ปฏิทิน, บัญชี)
 • Channel Manager (รวม 4 เว็บไซต์)
 • รวมหน้าเว็บไซต์การจองตรงจากโรงแรม
 • App included (Android, iOS)
 • ค่าเชื่อมต่อ OTA เพิ่มเติมเว็บไซต์ละ 150 / เดือน
 • ร้านอาหาร POS (3 เครื่อง) - 1,599/ เดือน
 • Yield Manager - 499 / เดือน

30 - 59 ห้อง

ทดลองใช้งานฟรี
99
3,799/ เดือน
 • ติดตั้งฟรี!
 • PMS (ปฏิทิน, บัญชี)
 • Channel Manager (รวม 4 เว็บไซต์)
 • รวมหน้าเว็บไซต์การจองตรงจากโรงแรม
 • App included (Android, iOS)
 • ค่าเชื่อมต่อ OTA เพิ่มเติมเว็บไซต์ละ 150 / เดือน
 • ร้านอาหาร POS (3 เครื่อง) - 1,599/ เดือน
 • Yield Manager - 499 / เดือน

60 - 150 ห้อง

ทดลองใช้งานฟรี
129
4,999/ เดือน
 • ติดตั้งฟรี!
 • PMS (ปฏิทิน, บัญชี)
 • Channel Manager (รวม 5 เว็บไซต์)
 • รวมหน้าเว็บไซต์การจองตรงจากโรงแรม
 • App included (Android, iOS)
 • ค่าเชื่อมต่อ OTA เพิ่มเติมเว็บไซต์ละ 150 / เดือน
 • ร้านอาหาร POS (3 เครื่อง) - 1,599/ เดือน
 • Yield Manager - 499 / เดือน